Fakta om föreningen

Syftet med TURiS är att skapa glädje!


Det lilla tåget är nu inne på sitt stjätte år och drivs i form av en ekonomisk förening – Tågturer i Säter ekonomiska förening. För närvarande har föreningen 17 medlemmar men ser gärna att fler medlemmar ansluter sig.

Föreningen bildades för att sätta Säter på kartan och medverka till att kommunens olika delar knyts ihop på ett bättre sätt. Säter har mycket att erbjuda som bostadsort, arbetsplats och som turistort.


TURiS kör många besökare i såväl Säter som i Falun, Borlänge och Hedemora.


Föreningen har fått stöd för konceptutveckling av EU-projektet Leader Nedre Dalälven. När projektet avslutas hösten 2019 ska TURiS vara ett stående inslag och en affärsmässigt stark verksamhet. Välkomna att åka med oss!

 

Fakta om TURIS

Tåget är ett ekipage från den italienska tillverkaren Dotto Train.


• Det är klassat som traktor, och har en 90 hästkrafters dieselmotor och en nerväxlad växellåda för att kunna köra med många resenärer i branta backar som tex i Säterdalen.


• Loket drar tre vagnar som alla har tryckluftsbromsar. Bakre delen av sista vagnen är handikappanpassad och har plats för 10 personer, varav en i transportrullstol. Övriga två vagnar har vardera plats för 18 personer.


• Totalt får 46 personer plats.
    (Men under corona-pandemin är tåget anpassat och
     rymmer cirka 30 personer och en rullstol.