Styrelse :

Ordförande:

Magnus Tysklind
070 578 29 27

Vice ordförande:

Lotta Bergstrand
070 532 19 15

Sekreterare

Ylva Behr
070 841 16 37

Kassör

Bernt Lindstenz
0707 72 22 96

Ledamöter

Jan-Erik Hammar
0705 591 84 49

Medlemmar :

Johnny Andersson
Sanna Andersson
Tyge Olsson
Gunilla Bergstrand
Fredrik Bäcke
Lars Gabrielsson
Thomas och Yvonne Jansson
Anna-Kari Rynosson
Pia och Volker Kletsch

Vill du boka tåget för privat-turer?
Har du förslag på turer eller guider som kan kan hjälpa till att upptäcka Säter?
Har du andra frågor?
Kontakta oss!