Styrelse :

Ordförande:

Magnus Tysklind
070 578 29 27

Vice ordförande:

Jan-Erik Hammar
0705 591 84 49

Sekreterare

Ylva Behr
070 841 16 37

Kassör

Bernt Lindstenz
0707 72 22 96

Ledamöter

Sussie Sedig
Ulf Jonasson (adj.)

Medlemmar :

Johnny Andersson
Sanna Andersson
Tyge Olsson
Gunilla Bergstrand
Lotta Bergstrand
Fredrik Bäcke
Lars Gabrielsson
Thomas Jansson
Anna-Kari Rynosson
Pia Kletsch
Volker Kletsch
Gunilla Bodegrim dödsbo
Danne Granudd – Säters Stadshotell

Vill du boka tåget för privat-turer?
Har du förslag på turer eller guider som kan kan hjälpa till att upptäcka Säter?
Har du andra frågor?
Kontakta oss!