Styrelse

Ordförande

Magnus Tysklind, 070-579 29 27

Vice ordförande

Ulf Jonasson, 070-786 77 79

tf Verksamhetsledare

Anna-Maria Nordström 070-261 30 57

Övriga ledamöter

Örjan Linder
Agnetha Stenius
Anna-Maria Nordström, adjungerad

Medlemmar

Johnny Andersson
Sanna Andersson
Ylva Behr
Gunilla Bergstrand
Lotta Bergstrand
Gunilla Bodegrim's dödsbo
Fredrik Bäcke
Lars Gabrielsson
Jan-Erik Hammar
Thomas & Yvonne Jansson
Pia Kletsch
Volker Kletsch
Tyge Olsson
Anna-Kari Rynoson
Säters Stadshotell/ Danne Granudd
Magnus Tysklind

Partners

Säters kommun
Villamaskinisten
Sparbanken
Frendo
Sv Fastighetsförm
Säterbagarn
Lidéns möbler
Dalarnas Rör
Företagarna
Stadshotellet
Fastighetsbyrån
Milano
Pärlan
Glasverandan
Sätergrillen
Hencha