Integritetspolicy


Insamling av information

Vi samlar in information som inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer. Vi tar automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan vid följande tillfällen;


• Samarbetsavtal och fakturering av skylthyra.
• Orderbekräftelse och fakturering av abonnemang
• Ansökan om inträde som fullvärdig medlem i föreningen
• Inbetalning av årsavgift till TURiS Vänner
• Anställningsavtal, löneavier och löneutbetalningar


Användning av informationen

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

• Administrera personalärenden
• Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina behov
• Förbättra vår hemsida
• Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp
• Kontakta dig via e-post
• Administrera ett erbjudande


E-handelsäkerhet

Vi använder oss av betaltjänster som har sina egna personuppgiftshanteringar. Den personligt identifierbara informationen kommer inte att säljas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan samtycke.


Utlämnande till tredje part


Vi säljer, handlar eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Vi anser att det är nödvändigt att dela informationen i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen när lagen så kräver det


Informationsskydd


Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs via internet. Endast medarbetare som ska utföra ett epecifikt jobb tex fakturering eller personalhantering, får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra identifierbar information lagras i säker miljö.

Cookies

Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Våra cookies förbättrar användarupplevelse genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookie kopplas över huvudtaget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.