Upptäck Säter med TURiS!

Vår ambition är att såväl Säterbor som besökare ska upptäcka Säter som turistmål. Fler ska lära känna hela Säters kommun så att de rekommenderar vår stad som semesterort året om till vänner och bekanta.

turis7

Vad är TURiS?

TURiS Tågturer i Säter är en ekonomisk förening som bildades av tre privatpersoner. Under sommaren 2015 hyrde vi ett tåg som körde i centrala Säter. Då åkte 2500 personer med TURiS. Framgången gjorde att den ekonomiska föreningen blev större och därmed också kunde investera i ett eget tåg december 2015.

TURiS börjar köra på våren så snart väglaget tillåter det och när efterfrågan finns. Tåget är ett ekipage från den italienska tillverkaren Dotto Train. Det har ett dragfordon och tre vagnar. Bakre delen av sista vagnen är handikappanpassad och har plats för 11 personer varav 2 i transportrullstol. Övriga två vagnar har vardera plats för 18 personer. Totalt får 47 personer plats.